måndag 3 maj 2010

Medborgardialog är ett flöde

Anders Mildner inleder en miniserie om medborgardialog inom politiken på nätet.

Medborgardialogen, som Mildner presenterar den känns välbekant. Det var så det såg ut första gången som politiken försökte att röra sig ut på nätet vid millennieskiftet, med e-rådslag och direkt e-demokrati. Det vore ju synd att få samma problem igen.

I skriften E-demokrati på rätt sätt beskriver jag hur chattrum, bloggar, namninsamlingar på nätet uppstod spontant och kopplar till den sociala samverkan på nätet.

På det sätt denna samverkan skapade en naturlig nätkultur, kan e-förvaltning skapa en naturlig grund för e-demokrati. Vanan är viktig för att ge utrymme åt det samarbete som de sociala medierna utför i e-demokratin.


Skicka en kommentar

The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal

Read the article  The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal on Medium on the future of free market and liberal ideas. ...