lördag 25 augusti 2012

Fladdermusen, nattens fantom

I sensommarnattens ovana mörker går folk ut i naturen. Målet är att få en skymt av ett mycket speciellt djur; fladdermusen. Den europeiska fladdermusnatten, den 25 augusti, är egentligen lite sent på året för våra breddgrader. Många arter har redan gått i dvala i Sverige.

Det finns en europeisk konvention Eurobats för att skydda fladdermössen, deras boplatser och områdena de letar mat. Under hela 2012 pågår Fladdermusens år, där fladdermusnatten ingår för allmänheten.Fladdermössen är en mycket gammal familj av däggdjur. De stammar från ett litet näbbmusliknande djur, där evolutionen gynnade de individer som bäst kunde hoppa mellan träd och buskar. Allra bäst gick det för dem som kunde glidflyga och så småningom bli förfäder till det enda flygande däggdjuren. De insektsätande arterna har en fantastisk sonar; högfrekventa skrik som studsar tillbaka till fladdermusen så att det kan urskilja sitt byte och omgivningarna. Fruktätare har vanligtvis inget ekolod, men ser bra i mörker.

Det går att hitta fladdermöss nästan över hela världen, utom Arktis och Antarktis. De allra flesta arter äter insekter, men det finns arter som äter frukt, fisk, nektar, smådjur och så förstås de fruktade vampyrerna! Så hemska är kanske inte vampyrfladdermössen, det rör sig om tre arter som lever i Mexiko, varav en kan dricka blod från däggdjur.

Det finns nu nitton kända arter i Sverige och den senaste, Nymffladdermusen, bekräftades så sent som 2010. Sju av arterna är mer eller mindre hotade, samtliga är fridlysta. Omkring en fjärdedel av alla världens däggdjursarter är någon sorts fladdermöss, ändå är de relativt okända och många finner dem skrämmande och äckliga. Fladdermössen tycker detsamma om människorna, och undviker oss helst.

De har också fått dåligt rykte då många i allmänheten är rädda för att fladdermöss kan bära på rabies. Naturvårdsverket rapporterar att man har hittat antikroppar mot rabies bland fladdermöss i Sverige, men inte virus. 

Vad gör folk ute i skogen på fladdermusnatten? Många tror att fladdermöss främst lever i grottor, men de lever lika ofta i ihåliga träd, under broar, gamla kyrktorn och på vindarna i gamla hus. 

Marie Nedinge, expert på Naturvårdsverket, förklarar att många fladdermusarter är beroende av variationen i landskapet som fanns i det gamla jordbrukssamhället. Det gav bra platser att övervintra på, men även för kolonierna att leva på under sommaren. Fladdermössen är viktiga inte minst för att de äter stora mängder insekter. ”En enda fladdermus kan stoppa i sig mellan 2000 och 5000 insekter per fladdermus och natt. Det är dubbelt så mycket som en svala äter och fladdermössen flyger ju på kvällar och nätter, vilket innebär att de decimerar de insekter som besvärar oss när vi vill sitta ute i trädgården...” påpekar Nedinge.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...