fredag 5 februari 2010

Tekniken befriar kroppen

Rapporten Tekniken befriar kroppen- framtidens medicinska teknik, patienterna och sjukvården undersöker de kommande årens utmaningar för sjukvården. Den ger en bakgrund i medicinhistorien och berättar hur förutsägelser för framtida teknik kan göras.

Rapporten tar upp frågorna kring informationsteknikens potential för en distribuerad och internationaliserad sjukvård med billiga sensorers potential för självdiagnos, underminerande av diagnostiska monopol hur de påverkar omvandlingen av patienten från klient till konsument. Bioteknikens påverkan på farmakologin tas också upp, och hur den pekar på en individualiserad vård.

Ladda ner Tekniken befriar kroppen som pdf-fil från Health Consumer Powerhouse.

I Tekniken befriar kroppen finns även en bedömning av hur framtidens vård påverkas av de tekniska förändringarna, både kostnadsmässigt och organisatoriskt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant
Skicka en kommentar

Universalism mot brutalism

Det görs mycket sökande efter mening i dessa dagar då liberalkonservatismen spelat ut sin roll. Ibland så förs tanken om den stora state...